Bij mijn zoektocht naar materiaal over 21st century skills kwam ik op www.interactum.nl (Educatieve Federatie van Lerarenopleidingen) deze animatie tegen. Zeker het kijken waard. Ik heb hem al meerder keren bekeken.

Het deel over divergent denken spreekt aan. We leren de leerlingen af om oplossingen te bedenken omdat de oplossingen niet passen in ons model.

Facebook Twitter Email

Op de website zonderaccount.nl kwam ik awwapp.com tegen. Wat moet je ermee? Je hebt toch al een bord in de klas, met veel meer opties!

Ik laat wel eens een leerling naar voren komen om te tekenen wat hij bedoelt. Een verlegen leerling doe je dat niet aan maar met deze tool krijgt die wellicht ook een kans. Als alle leerlingen een iPad hebben is dit wel een aardig idee om de leerling mee te laten tekenen. Even de url uitwisselen en ze doen mee.

Als leerlingen op afstand samenwerken kan het ook een handige tool zijn. Met name in creatieve en technische situaties kun je zo veel duidelijk maken.

Facebook Twitter Email

Ik ben sinds het begin van de iPad een gelukkig gebruiker! Ik heb mijn derde exemplaar/type en zie uit naar de aanschaf van de nieuwste telg die onlangs werd gepresenteerd. Toen er op de lokatie waar ik nu werk werd nagedacht over tablets, heb ik mij bewust afzijdig gehouden. Iedereen weet dat ik Apple-fan ben en mijn inbreng zou niet objectief zijn bij de keuze van het device. Het werd de iPad. Mooi, dacht ik! Het traject ernaar toe werd goed voorbereid en de docenten die het jaar daarop met de iPad gingen lesgeven werden geschoold. Ik zelf hoor niet tot die groep maar heb als geïnteresseerde delen van die scholing bezocht (Apple Professional Development Training).

Het was in die tijd (mei 2013) dat ik de Chromebook heb leren kennen. Ik heb er toen één aangeschaft en getest en mijn enthousiasme voor dat apparaat is in rap tempo gegroeid. Ik zie enorme mogelijkheden voor de Chromebook in het onderwijs. Als je de trend van de techniek een beetje volgt zou het weleens het onderwijs-device van de toekomst kunnen worden. Mijn enthousiasme heeft ook geleid tot dit blog. Daarnaast heb ik bij diverse gelegenheden mijn directie proberen te overtuigen om op de nieuwbouw Google Apps for Education i.c.m. de Chromebook te gaan inzetten. Ik heb ook een tijdje gedacht dat dat zou gaan lukken.

We gaan eerst met de iPads aan de gang en beoordelen dan na een paar jaar of dat de goede keuze is

Dit is wat ik te horen kreeg toen er een besluit was gevallen. Tjonge,… een domper! Ik heb nog gevraagd wat de argumenten zijn om tot deze keuze te komen maar die waren er alleen van strategische aard (we hebben er ervaring mee, iedereen kiest voor de iPad, we hoeven de scholing niet opnieuw in te kopen). Dit laatste lijkt niet vreemd. Op een presentatie “Tablets in de school” (Sabine Peterink, Kennisnet) die ik bezocht tijdens De Onderwijsdagen werd duidelijk dat de invoering van tablet-onderwijs niet vaak wordt onderbouwd vanuit een duidelijk omschreven visie!

Ik vond het knap van mezelf dat ik ondanks mijn grote voorkeur voor Apple producten, grote mogelijkheden ontdekte bij een ander apparaat. Ik heb daarmee denk ik laten zien dat ik mijn voorkeur baseer op de vraag wat we met het apparaat willen (kunnen). Ik moet nu even heel erg mijn best doen om de inzet van de iPad als kans te zien. Uiteindelijk gaat dat lukken hoor!

Na de kerstactiviteit op school kreeg iedereen die op de nieuwe lokatie gaat werken naast een fles wijn en een VVV-bon, het boekje “Ja-maar OMDENKEN” van Berthold Gunster.

Omdenken is een denktechniek waarbij je problemen transformeert in mogelijkheden. Ik moest direct denken aan het bericht “Weg met het omdenken” op het blog van Wilfred Rubens.

Menig manager heeft er een training in gevolgd. En het ergste is, dat zij dat vaak ook nog laten merken.

Rubens haalt in het bericht wat voorbeelden aan waar het omdenken echt niet zal werken. In sommige gevallen zijn problemen gewoon problemen. Als je over omdenken begint neem je de mensen vaak niet serieus!

De quote waar ik meeste herkenning bij voel is:

Ik wil dus het recht hebben om oprecht te balen! Zo af en toe.

Natuurlijk is het goed voor de school dat we aansturen op een device per leerling. Ook de keuze voor de iPad is verdedigbaar en met dat apparaat kunnen we het huidige onderwijs m.i. substantieel moderniseren en verbeteren. Het biedt tal van mogelijkheden tot maatwerk. Iedere leerling moet kunnen “vlammen” op zijn eigen niveau en met de iPad zie ik dat meer gebeuren dan tot nu toe.

Het had nog mooier kunnen zijn en daar mag ik gewoon even van balen.

Facebook Twitter Email

Interessante post op een Belgisch blog klasse.be/leraren. Het gaat erover dat de leraren van De Talentenschool Turnhout, ICT nog niet voldoende inzetten.

De school heeft doelen gesteld om het ICT gebruik te verdubbelen. Eén qoute viel me bijzonder op:

“ICT is voortaan een aandachtspunt tijdens functioneringsgesprekken. Daarin pols ik bijvoorbeeld hoe collega’s omgaan met computers in de klas. Ik stel vragen om ze te laten reflecteren: welke meerwaarde zou ICT voor jou betekenen? Hoe kan je samenwerken met een collega?”

Als je als school doelen stelt moet dat zich natuurlijk vertalen in persoonlijke doelen voor alle docenten. Te vaak hoor ik collegae opmerkingen maken in de trend: “daar ben ik te oud voor” of “ik kan niet alle ontwikkelingen bijhouden”. Het moet een persoonlijk doel zijn voor elke leraar om zich mee te ontwikkelen. Niet alleen op vakgebied maar zeker ook op ICT gebied. Het kan niet zo zijn dat een school wordt opgehouden door docenten die niet mee kunnen/willen.

Als leraren van de Talentenschool Turnhout een nascholing kiezen, moeten ze rekening houden met wat ze ‘digitaal’ kunnen bijleren.

Niet alles in het bericht spreekt me aan, maar het inzetten van enthousiaste collegae weldegelijk. Enthousiasme kan heel aanstekelijk zijn. Als school zou je zelf cursussen kunnen organiseren. Faciliteer op verschillende ICT-onderwerpen enthousiastelingen en laat die een cursus of leerlijn maken voor collegae. Alle docenten vraag je elk jaar een minimum aantal van deze modules te volgen. Kost niet veel want je kunt het allemaal in de eigen-onderwijstijd van docenten kwijt. Ook studie(mid)dagen zou je net als op de Talentenschool in Turnhout geheel aan ICT kunnen besteden.

Als je echt vernieuwend denkt, kun je deze cursussen ook online aanbieden. Practice what you preach dus maak gebruik van de ICT die je behandelt in de cursus!

 

Facebook Twitter Email

Zomaar wat aan het toeren op het net, kom ik een seminar van Xando tegen over “leren met de iPad”. Het toeval wil dat die op onze school wordt gehouden en ook nog eens aansluitend aan mijn lessen. Daar moest ik maar eens naar toe. Het is gratis, laat ik maar eens een gelikt verkooppraatje van een tablet verkoper aanhoren dacht ik. Ze beloven me o.a. een “iPad beleving”,… kom maar op, kan altijd nog weggaan.

Het loopt anders! De groep is klein en de aanwezigen zijn geïnteresseerd en verre van beginners op dit terrein. Dat geeft mogelijkheden voor een interessante brainstorm en eventueel wat discussie. En zo gaat het ook. Het is een heerlijke middag waar de spreker het heeft over Why How What van  Simon Sinek. Daar sluit hij de “vier in balans” van Kennisnet op aan, terecht! Begin (als directie) bij de visie, waarom gaan wij iedere dag naar die school! Van daaruit verder denken, hoe gaan we het doen en wat hebben we er voor nodig. Zijn dat iPads? So be it! Is dat iets anders, geeft niet maar weet waarom je iets kiest.

tpack

Er wordt gesproken over TPACK-model waarbij je je richt op de het gebied waar technische, pedagogische en inhoudelijke kennis van de docent samenkomen.

Nieuw voor mij was het SAMR model van Dr. Ruben Puentedura. Een model waarmee je kunt aangeven of je wel of niet innovatief bezig bent met je toepassing van bijvoorbeeld ICT. Beter dan in het onderstaande filmpje kan ik het even niet uitleggen.

Er komen ook interessante dia’s voorbij over “Next Generation Learning” , waar leiden we de leerlingen voor op maar vooral, hoe leren ze het best.

Gamification komt langs, leuk, hoewel ik moet zeggen dat de voorbeelden die gegeven worden m.i. onder de streep staan in het SAMR model. Aan de andere kant geeft het model weer geen waarde aan die positie. De gebruikelijke zaken met ICT verbeteren is niet super vernieuwend maar daarom niet slecht! Over Gamification pratend komt het boek “Beter dan Echt” van Jane Mcgonigal langs via een van de deelnemers. De vraag die daarin gesteld wordt is of de werkelijkheid nog wel voldoet in deze tijd van gamen. (het boek is in de aanbieding bij bol.com)

Dat er wat veranderen moet is iedereen het mee eens. Dat was 50 jaar geleden al getuige de uitspraak van John Dewey destijds: “If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow”!

Natuurlijk ging het over Apple producten maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik iets moest kopen. Gewoon een goed verhaal waarbij je geen keuze wordt opgedrongen maar wel wordt belicht. Als je een keer in de gelegenheid bent om zo’n seminar bij te wonen, kan ik het je aanraden!

Facebook Twitter Email

Bij het surfen op het web kwam ik op de website van PulseOn dit filmpje tegen. Ik denk dat het goed weergeeft hoe wij als onderwijsgevenden vooruit moeten kijken. Waar leiden we de leerling voor op?

PulseOn is een systeem voor gedepersonaliseerd leren. Op hun website daarover het volgende:

Scholen zijn gevuld met leerlingen van verschillende achtergronden, met verschillende mogelijkheden en met verschillende plannen en talenten. Jammer genoeg hebben veel scholen niet de middelen om al deze verschillen te behandelen. Veel leerlingen worden gedwongen om een ‘middle-of-the-road’ programma te volgen dat niet voldoet aan hun behoeften. Stel je nu een school voor waar verschillen serieus worden genomen. Waar verschillen niet worden beschouwd als last, maar als een gegeven dat ten grondslag ligt aan de manier waarop onderwijs georganiseerd is. Met deze gedachte in het achterhoofd, werd PulseOn geboren. PulseOn richt zich op de persoonlijke behoeften van een leerling. Het biedt een persoonlijke leeromgeving waar een leerling kan leren en ontwikkelen op basis van zijn of haar persoonlijke behoeften. Een educatief systeem waarbij elke unieke leerling een centrale rol speelt.

Het gaat mij niet persé om PulseOn maar wel om wat er zoal aan gedachten op hun website staat.

PulseOn breekt met de onderwijstraditie dat dezelfde lesstof in hetzelfde tempo door iedereen in een klas moet worden gevolgd. De route naar een eindexamen of naar het einde van een leerjaar is voor elke leerling verschillend en hangt af van kenmerken van een leerling. Gebruikmakend van nieuwe technologie wordt het mogelijk om elke leerling een eigen route door de stof aan te bieden. Een door de docent gecontroleerde route die past bij het tempo, het niveau en de eigenschappen van een leerling. Met PulseOn wordt het mogelijk om een vak waar een leerling goed in is in minder tijd te doen en de vrijkomende tijd te besteden aan vakken waar diezelfde leerling moeite mee heeft. Het wordt mogelijk om vakken op verschillende niveaus te doen.

Facebook Twitter Email

Een treffend artikel van Dick Ahles over de Chromebook en Google Apps op de website Dutch Cowboys. Ahles vergelijkt hier onze hang naar Microsoft met een kuiken dat het eerste wat ze ziet als “moeder gans” beschouwt.

We werken vaak met Microsoft Office omdat dat het eerste pakket is waarmee we hebben leren werken. Veranderen kost energie en maakt bang.

De meesten van ons zijn met computers groot geworden met Microsoft als ons operating systeem en Office als de manier om documenten en presentaties te maken en e-mails te lezen en te versturen. We zijn gewend geraakt aan (harde) disks voor opslag van eigen data, met software-uit-een-doosje met een activatie code, en scanners/printers die ergens in een lokaal netwerkje of aan de laptop hangen, aangestuurd met soms ingewikkeld geïnstalleerde lokale drivers.

Wat als Google het eerste pakket was geweest?

Ahles somt in zijn artikel nog wat voor en nadelen op waarbij de voordelen winnen. Een opmerking over het waarschijnlijk niet bereiken van Apple gebruikers moet ik ontkrachten. Ten eerste werkt Google Apps uitstekend op een Apple en ten tweede is het prijsverschil met de Chromebook juist voor Apple-fans mogelijk een prikkel.

Verder haalt hij kort aan dat de chromebook ook in het onderwijs toepasbaar lijkt. Ik ben daarvan overtuigd!

Ook voor scholen is Chromebook echt het overwegen waard. Hier is Google App gratis, en daarmee kan het klassikale gebruik weer goed worden beheerd zonder dure en ingewikkelde lokale netwerk investeringen.

Het artikel is zeker het lezen waard als je op zoek bent naar ervaringen met en meningen over de Chromebook. Ahles besluit met een stukje reclame van Google zelf. Dat doe ik dan ook maar.

Facebook Twitter Email

Wij hebben deze week het studiehuis in gebruik voor 83 leerlingen klas 4 VMBO-t. De leerlingen zijn bezig met het sectorwerkstuk. Ze moeten een onderzoek doen binnen de sector die ze hebben gekozen. Voorheen werden de computers in het studiehuis gebruikt voor voor het zoeken op internet, tekst verwerken en een presentatie maken. Wifi was er niet of nauwelijks en er zijn ook geen 83 computers. De printer draaide overuren  en de oudpapier-bak werd een keer of drie per dag geleegd. Afwezige leerlingen waren een groot probleem omdat die altijd (wet van Murphy) de belangrijke bestanden op hun USB-stick hadden staan.

image_4

Dit jaar hebben we de beschikking over Google Apps for Education en dat maakt wel een enorm verschil. We hebben inmiddels een uitstekend wifi-netwerk en we hebben leerlingen gevraagd een eigen laptop of tablet mee te nemen als ze daar de beschikking over hebben. Daarmee is het computerprobleem qua aantal opgelost.

We hebben met Google Sites een website gemaakt waar de leerlingen kunnen lezen wat ze moeten doen. Dat scheelt al een hele berg kopieerwerk en de leering is de opdracht nooit kwijt. Eventueel kun je de website alleen met jouw leerlingen delen. Tijdens het werk kun je de opdrachten nog aanpassen, verbeteren en aanvullen.

De leerlingen moeten allemaal werken met Google Apps en er mag niets worden geprint. Ze gebruiken geen MS Office. Regelmatig hoor ik enthousiaste geluiden van leerlingen over het werken met Google Apps. Ze werken in tweetallen met elk een computer, tegelijk in hetzelfde document en de docenten kunnen live meekijken en opmerkingen plaatsen. Leerlingen hoeven ook niet naast elkaar te zitten.

foto-e1382706658171-267x300Overleg vindt vaak plaats via chat of skype en een enkele keer met een zogenaamde “Hangout”. Ook een leerling die door omstandigheden thuis zit, kan gewoon meedoen met het project.

Het is fascinerend om te zien hoe makkelijk leerlingen overstappen van MS Office naar Google Apps. Het is niet allemaal “Hosanna”. Er zijn wat zaken die anders werken dan MS Office en ook wel dingetjes die niet kunnen maar de leerlingen accepteren het omdat de verdere ervaring zo goed is. Ik ben benieuwd naar de presentaties en de verslagen.

Tijdens de evaluatie van het project ga ik de leerlingen een aantal vragen laten beantwoorden over het werken met Google Apps. De resultaten zal ik in een later bericht weergeven.

Niets is overigens zo makkelijk als een vragenlijst maken en afnemen met Google Apps. Je maakt een formulier met behulp van een zeer intuïtieve “wizard” en je stuurt een uitnodiging naar de groep leerlingen die je het formulier wilt laten invullen. De resultaten komen automatisch in een spreadsheet terecht, desgewenst met hun emailadres en het tijdstip van invullen. Echt een fluitje van een cent! Je kunt je nu concentreren op de vragen die je wilt stellen en niet meer op hoe je de antwoorden van de leerlingen krijgt.

Wordt vervolgd!

Facebook Twitter Email

De strijd om de koper brandt los! De Chromebook is kennelijk een interessant ding om te maken. HP was al in de race maar komt nu met een wel heel kek modelletje, de HP Chromebook 14. Een heel aardig design met een naar eigen zeggen degelijk aanvoelend plastic behuizing in drie kleuren: Snow White, Ocean Turquoise en Coral Peach. Yeah!! Die zie ik zo uit een schooltas komen naast wellicht nog enkele bijpassend gekafte boeken en schriften (of misschien wel geen boeken en schriften).

Gaat allemaal nergens over zul je misschien denken maar dat is m.i. niet waar. Werken op een flitsend device is veel interessanter dan op een saai apparaat!

Als je dan toch vindt dat je betere argumenten nodig hebt, kijk dan maar naar de specificaties! De 14-inch laptop heeft een resolutie van 1366×768 pixels, onder de motorkap gaat een Intel Haswell Celeron 2955U processor schuil. Daarnaast vinden we 2 GB werkgeheugen, een 16 GB SSD, SD-kaartslot, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, HD webcam en audio-aansluitingen. Verder is voorzien in 802.11 b/g/n, Bluetooth, een ethernet-aansluiting en de mogelijkheid voor 3G en 4G LTE. De topper vind ikzelf de accuduur van ruim 9,5 uur! (bron: Hardware.info)

Kost dat? In de Vs gaan ze $ 299,- kosten. Zal wel rond de € 300,- liggen. Vanaf november verkrijgbaar. Ik ga hem halen denk ik, de blau……oh nee, de Ocean Turquoise!

Facebook Twitter Email

Ik heb mijn zoon Teun(16) na een recente recovery van zijn laptop kunnen overhalen om Google Apps een poosje te proberen. Hij vond dat prima en mij leek dat een mooie manier om een scholier te observeren die daar thuis mee werkt.

De overstap van Office naar Google Apps stelde niets voor. Er waren niet eens ontwenningsverschijnselen. Blijkbaar is de bediening zo intuïtief/herkenbaar dat hij er meteen mee aan de slag kon. Ik denk dat jongeren ook minder last hebben van een dergelijke overstap dan ouder(s)(en). Bij het gebruik van Google Drive reageerde hij verheugd: “dus hoef ik nooit meer aan mijn usb-stick te denken!”.

Op een gegeven moment zag ik dat Teun op zijn laptop naar een (remote) desktop van een klasgenoot zat te kijken. De ander was aan het werk in een Powerpoint en Teun keek mee. Via Skype werd overlegd en werden wijzigingen en aanvullingen voorgesteld en aangebracht. Een jaar geleden had ik gedacht: “wat er toch allemaal niet kan tegenwoordig” maar nu dacht ik: “dat kan veel handiger”. Ik heb toen geopperd dat ze dat beter in Google Apps kunnen doen zodat ze online en “realtime” samen aan hetzelfde document kunnen werken. Ze waren bereid om dat eens te proberen. Teun had al wat ervaring met Google Apps en de ander had al een keer een Gmail account aan gemaakt. Binnen een paar minuten had Teun een lege presentatie gedeeld met zijn klasgenoot en had deze er de “oude” Powerpoint in geïmporteerd.

Samen hebben ze de presentatie afgemaakt en tijdens het werk hoorde ik Teun regelmatig “sick-handig” zeggen. Als hij dat zegt, meent hij het!

Naast deze prettige ervaring met Google Apps, geniet ik er stiekem ook van dat het lijkt alsof de digitale kloof tussen mij en mijn zoon niet zo groot is als weleens wordt gedacht:-)

 

Facebook Twitter Email

Langzaam ontwaak ik uit mijn zomerslaap. Ik herinner me dat ik een hangout heb gezien met als gast iemand van Schoolmaster. Deze vertelde dat ze bezig zijn met een web-app die geschikt is voor de Chromebook. Hoewel niet iedereen overtuigd is van de kwaliteit van de ELO van Magister is het vooralsnog wel handig dat je Magister kunt benaderen, al was het alleen voor de administratie.

Eens kijken op de website van Schoolmaster of er nieuws is. Jawel! Er is nieuws. Het lijkt erop dat het al voor het eind van vorig schooljaar bekend was. Dan ben ik waarschijnlijk wat te vroeg ingeslapen.

Er staat dat Magister voor de Chromebook beschikbaar wordt en al wordt uitgetest op het Corlaer College in Nijkerk. Daar zijn ze erg enthousiast over Magister als “alles in één leerplatform”. Het gaat nu nog om een test, zo lijkt het. Begin 2014 moet de HTML-5 versie klaar zijn en dat betekent dat ze dan platform-onafhankelijk zijn. Zijn we eindelijk verlost van Microsoft Silverlight.

Facebook Twitter Email

In een oriënterend gesprek met de locatiedirecteur, het hoofd ICT en twee enthousiastelingen heb ik begin mei Google Apps gepromoot. Dat heeft effect gehad! In dat gesprek merkte ik direct enthousiasme bij alle betrokkenen. Inmiddels zijn er al forse stappen gezet en we beschikken nu over Google Apps for Education. Alle personeelsleden kunnen met de gegevens van hun bestaande mail onder het domein van de school,  inloggen bij Google en vervolgens beschikken over alle tools van Google Apps for Education. Vanaf een week geleden staat alle inkomende mail zowel op de Exchange server als op Gmail. Het bleek (nog) niet mogelijk om de oude mail te synchroniseren maar die blijft bereikbaar op de oude manier. Dit is voor mij  een prettige ontwikkeling omdat ik mijn Chromebook nu voor schoolwerk ten volle kan benutten.

De bedoeling is dat voor het nieuwe schooljaar ook alle leerlingen een account hebben. Eerst wordt  in de vakantie Magister helemaal ingericht en vervolgens worden die data gekoppeld aan Google Apps. Om dit voor elkaar te krijgen wordt de afdeling ICT begeleid door Cloudwise.

Hoe zat het ook alweer! Ik werk op een school voor VMBO-T, HAVO en VWO. Daar krijgen alle eerstejaars komend schooljaar een iPad. Alle collega’s die les aan geven in de eerste klas hebben een iPad ontvangen en krijgen scholing (o.a. Apple Professional Development Training). Op deze school vind bovenstaande ontwikkeling plaats met Google Apps for Education. In schooljaar 2014-2015 vertrekt het VMBO-T naar de nieuwbouw, een school voor VMBO-breed. Voor de nieuwbouw ben ik aan het onderzoeken of de Chromebook een oplossing kan zijn. Vandaar dat ik zeer geïnteresseerd ben in hoe Google Apps for Education wordt ontvangen en wat er allemaal nodig is om collegae ermee te leren werken.

Nog deze week ga ik mijn 7 teamgenoten (team 3 en 4 VMBO-T) uitnodigen om komend jaar Office geheel te negeren en over te stappen op Google Apps. Een overzichtelijke groep en gezien de nauwe samenwerking zeer geschikt om te experimenteren. Daarnaast hebben we een Active-klas geadopteerd. Een Active-klas is een experimentele-laptopklas die haar derde jaar ingaat. Het project was eigenlijk afgelopen maar ons (team 3 en 4 VMBO-T) werd gevraagd of wij met deze klas verder wilden, vandaar de term “geadopteerd”. De leerlingen hebben een vast lokaal met een eigen laptop. Het apparaat blijft op school en kan tijdens de les worden ingezet. Dat is een prima gelegenheid om Google Apps for Education te testen buiten de iPad om.

Facebook Twitter Email

IMG_1258Collegae die komend jaar een eerste klas lesgeven, hebben een iPad hebben ontvangen. Om goed voorbereid te zijn, is er scholing georganiseerd in de vorm van Apple Professional Development Training. Ik heb even meegekeken bij een training voor het gebruik van iMovie en Garageband door Marieke van Osch. Leuk om te zien hoe enthousiast mijn collegae worden als ze de mogelijkheden van de iPad ontdekken. In no-time hebben ze al van alles in elkaar gedraaid en het ziet er allemaal heel gelikt uit.

Ik ben heel benieuwd hoe de iPads komend jaar worden ingezet. Worden het de apps van de methode, gaan collegae zelf aan de slag? Maar ik ben ook benieuwd naar andere zaken. Gaat het boeken schelen? Blijven ze heel? Worden ze gestolen? Zijn/blijven de leerlingen enthousiast.

Het wordt een leerzaam en interessant jaar.

Facebook Twitter Email

Zoals vrijwel iedere werkdag stapte ik bij de fietsenstalling van de fiets, haal mijn tas uit de fietstas en hang die even aan de stalling om mijn fiets op slot te zetten. Er ging iets fout. Ik had wellicht de aandacht er niet bij of ik moest net iets verder reiken dan ik deed of er zat een lus in het handvat. Wat dan ook, de tas met daarin mijn Chromebook viel een meter naar beneden op de harde tegels. Het eerst wat ik dacht was: “niet de bedoeling maar wel mooi meegenomen”! Een onbedoelde uitbreiding van mijn test. Als het mijn Macbook Air was geweest was het zweet mij uitgebroken en had ik direct gecheckt of er geen beschadigingen zichtbaar waren. Nu ging dat relaxter. Gewoon op mijn gemak naar binnen, jas ophangen, koffie pakken en rustig de Chromebook uit de tas halen om te kijken wat ermee loos is. De rust die ik ervoer was aangenaam en had denk ik twee oorzaken. Ten eerste is het apparaat niet duur, niet gratis maar zeker geen rib uit mijn lijf! Daarnaast merkte ik dat ik heel benieuwd was hoe de Chromebook dit deel van de test had doorstaan.

Met vlag en wimpel! Geen krasje te zien en alles doet het gewoon.

Expres had ik het nooit getest, maar nu weet ik het wel!

 

Facebook Twitter Email

Om na denken over het gebruik van ICT op de nieuw te bouwen VMBO-locatie werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst met wat collega’s en de locatiedirecteur. Om te voorkomen dat er zaken beslist zouden zijn voordat ik mijn enthousiasme voor Google Apps zou kunnen uiten had ik de directeur enige tijd geleden een mailtje gestuurd met mijn ideeën. Vandaag was die bijeenkomst. Tot mijn verwondering kreeg ik direct het woord en moest 10 minuten uit de doeken doen waarom we met Google Apps zouden moeten gaan werken. Als ik dat had geweten had ik een presentatie voorbereid maar kennelijk was mijn enthousiasme aanstekelijk. De interesse was gewekt en er kwam uit de groep een verzoek om op een later moment een wat uitgebreidere presentatie te geven en wat meer mogelijkheden te showen.

Ik had meer weerstand verwacht. Mijn stijl is misschien licht agressief maar ik heb de indruk dat dat aanzet tot nadenken. Als ik bijvoorbeeld voorstel om printers te verbannen wordt er erg gefronst en gemopperd. Als ik vraag wat er dan per se nog geprint moet worden als iedereen een device heeft, verdwijnt de weerstand merkbaar en ontstaat er een soort nieuwsgierigheid.

Er zijn nog wel wat serieuze hobbels. Zo worden er op kader en beroepsgerichte leerweg digitale examens afgenomen en dat lijkt alleen nog maar op een PC te werken. Daarnaast wordt er in veel methodes nog explicite verwezen naar en gewerkt met Excell en Word. Ook zijn er wat zwaardere programma’s als Autocad e.d. die regelmatig gebruikt worden.

De grootste weerstand kwam op mijn opmerking dat we geen systeembeheer meer nodig zouden hebben. Dat vond ik wel aardig. Onbestaanbaar! Kan nooit! Er moet altijd iemand zijn om het systeem draaiend te houden. “Maar als er geen systeem is”, ….. bestaat niet! Kennelijk is het niet gewoon dat er computers zijn die gewoon doen wat ze moeten doen zonder dat ze onderdeel zijn van een lokaal geregeld netwerk. Het is voor sommige collegae niet voor te stellen dat we ook zonder die loeiende servers kunnen en dat er ook email bestaat zonder Outlook.

Wordt vervolgd!

Facebook Twitter Email

Je kent het wel. Wifi in een schoolgebouw is vaak een onsamenhangend netwerk van losse Wifi-stations. Meestal voorzien die in een lokale behoefte en worden door veel mensen gebruikt die al dan niet toevallig een Wifi-key hebben bemachtigd. De (ict-)active docent heeft soms alle verschillende codes waardoor het lijkt dat hij/zij overal wifi heeft. Het gaat meestal goed maar een enkele keer zit je in een ruimte waar het signaal net te zwak is.

wifi_ciscoDat is bij ons nu anders! In het kader van de invoering van iPads in de nieuwe eerste klassen is er een uitstekend Wifi-netwerk aangelegd. In elk lokaal en in elke andere grotere ruimte hangt nu een “accesspoint” aan het plafond.

In het hele gebouw prima signaal! Alleen de eerste keer moet je inloggen, daarna ben je bekend bij het netwerk en kun je overal zonder problemen op internet. Ik heb eens nagevraagd wat de capaciteit is. Er is rekening gehouden met 4 verbindingen per persoon. Elke leraar en leerling kan dus met vier devices tegelijk online gaan. Dat klinkt degelijk.

Facebook Twitter Email

Vandaag een interessante presentatie van Huig Ouwehand van de firma Cloudwise bijgewoond. Cloudwise ondersteunt scholen bij het implementeren en succesvol inzetten van Google Apps. Ik had Huig uitgenodigd om ons wat te vertellen over de mogelijkheden van Google Apps, i.c.m. Magister en Zermelo.

Google Apps lijkt de toekomst te worden. Ik hoop het iig voor onze school. Ongekend krachtig om mee samen te werken en het geeft de docent een geweldig platform om met leerlingen te communiceren en op diverse manieren lesstof aan te bieden. Huig liet ons zien wat er allemaal mogelijk is met de ELO van Cloudwise. Zaken als het klaarzetten van opdrachten en lege invulformulieren, per leerling en gedifferentieerd op individueel nivo, bieden nieuwe mogelijkheden voor docenten om maatwerk te leveren. Leerlingen die afwezig zijn krijgen gemakkelijk een aangepast programma. Eventueel kun je die leerlingen ook bij de les halen middels Hang-outs.
Een belangrijk onderwerp was voor ons de mogelijkheid om op een nieuwe manier met de mail om te gaan. Alle leerlingen kunnen een gmail-adres krijgen, aangestuurd door hun aanwezigheid in Magister. In het beheer kun je dan meteen de klassen en groepen meenemen. De koppeling met Magister is eenvoudig te realiseren en te onderhouden.

Een fijne combinatie, Magister en Google Apps.

Met Google sites heb je de mogelijkheid per groep een portaal aan te maken met alle voor die groep bestemde informatie.

De ervaring leert dat leerlingen geen moeite hebben om over te stappen op Google Apps. Voor docenten zal er wel wat training nodig zijn.

Facebook Twitter Email

Hij doet het! En voorwaar niet onaardig.

Het scherm is mat, lijkt een beetje op wat je vroeger een TFT scherm noemde. Wellicht is het dat ook. Goed leesbaar maar ik heb wel de neiging om de helderheid op “vol” te zetten.

Vrijwel direct kun je inloggen met je Google-account en ik ga maar meteen bloggen(deze post). Het is een heerlijk toetsenbord! Een lekkere klik en het voelt aan als een Apple-toetsenbord. Niks mis mee! Hoewel het natuurlijk nergens over gaat, ik vind het lettertype op het toetsenbord erg aangenaam. Caps-lock ontbreekt, daarvoor zit er een zoektoets. Als je daarop drukt opent een venstertje met een zoekregel en de geïnstalleerde apps.

Even een Youtube filmpje kijken. Niet dezelfde ervaring als op de iMac maar wel heel bruikbaar. Het is geen grafische krachtpatser maar het werkt goed. Ik kan niet  bepalen of het af en toe hakkelen ligt aan het apparaat of aan de internetverbinding. Het stoort niet.

Voor Youtube, Gmail, Drive en Chrome e.d. zijn er sneltoetsen linksonder in beeld. Alles start op in de browser maar dat is natuurlijk ook het idee. Door het goede toetsenbord is het ook erg prettig werken in Google Apps. De pijltjestoetsen zijn erg fijn (zeker in de spreadsheets).

Ik kan niet anders zeggen dat mijn eerste indruk niet slecht is. Lekker apparaatje om mee te werken. Wel merk ik dat ik regelmatig iets denk in de trend van “als het buigt, barst het niet”. Dat heeft te maken met het plastic. Dat is langer wennen dan ik dacht. Ik voel de behoefte om eens een aantal leerlingen zo’n ding mee te geven om een indruk te krijgen van de fysieke houdbaarheid.

Wordt vervolgd!

Facebook Twitter Email

samsung-chromebook-frontviewOm bekend te worden met de Chromebook, heb ik er een aangeschaft. En wel de Samsung XE303C12-A01NL. Kosten: € 299,-.

Het eerste dat opvalt is dat het apparaat wordt geleverd met een lege accu. Dat geeft geen prettige uitpak-ervaring. Daar komt nog bij dat er in de beschrijving staat dat je het apparaat pas mag aanzetten als de batterij volledig is opgeladen. Hmmm…. 1,5 uur wachten. Later meer over de werking ervan.

Kijken en voelen dan maar. Het is plastic!! Als je gewend bent te werken met Apple spulletjes is dit wel erg wennen. Plastic! Het voelt niet robuust, het buigt een beetje, het ruikt naar plastic en als je schudt, lijkt het ook te rammelen. Waar Apple opschept over hoe makkelijk je de Macbook Air met één vinger openmaakt, voor de Chromebook heb je twee handen nodig en dan nog gaat het niet vanzelf. Even reëel, hij is ook € 1000,- goedkoper!
Hij ligt wel lekker in de hand. Is niet te zwaar en met een hoesje zie ik hem wel in een schooltas zitten. Hij ziet er ook best aardig uit, dun, klein maar niet te, mat scherm, prima toetsenbord zo lijkt het en best groot touchpad. Het scherm is ongeveer 7 cm breder dan dan dat van de iPad en dat is beduidend.

Er zijn meerdere Chromebooks verkrijgbaar, ook met een beter scherm en met harde schijf en die zijn zelfs goedkoper. Ik heb voor deze gekozen vanwege de superieure accuduur. Als je leerlingen met dit apparaat wilt laten werken, moet de accu lang meegaan. Ruim 6 uur zegt Samsung!

De waardering komt wat later bij dit apparaat maar hij komt wel.

Facebook Twitter Email

Op de school waar ik werk is gekozen voor het invoeren van iPads. Dit is een boeiende ontwikkeling waar ik graag bij betrokken ben.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het aanleggen van een uitstekend wifi-netwerk waarbij er van wordt uitgegaan dat alle leerlingen tegelijk online kunnen zijn met meerdere devices (iPad, telefoon enzo). We zijn als school al gezegend met uitstekende glasvezelverbinding.

Naast de hardware zijn er ook softwarevraagstukken.
We werken al een aantal jaren met Magister(ook de ELO). Hoe gaan we die Silverlight omgeving koppelen aan de iPad? Gaan we werken met Google Apps voor Education, en zo ja, koppelen we dat aan Magister? Iedereen zijn eigen Gmail-account? Gaan we de adressen zelf aanmaken of laten we het vrij?
Welke apps zetten we standaard op de iPad? Hoe gaan we om met betaalde apps? Krijgen de lln een budget of moeten ze dat zelf betalen?

Aanstaande woensdag een afspraak met Huig Ouwehand van Cloudwise. Ik hoop dat hij wat antwoorden heeft en ons verder kan helpen. De iPads worden binnen twee weken uitgeleverd en voor die tijd moeten er wat zaken duidelijk zijn.

Naast deze ontwikkeling zijn we bezig moet nieuwbouw. Er komt een nieuwe VMBO-locatie. Ik ben aan het onderzoeken of we daar, in de theoretisch leerweg kunnen gaan werken met Chromebooks.

Kortom, boeiende ontwikkelingen de komende jaren. Heerlijk!

Als je wilt reageren, graag! Ik ben erg geïnteresseerd in ervaringen en adviezen.

Facebook Twitter Email